“โมเดอร์นา”

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” เรื่องรอบตัว

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา”

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต่างต้องใช้ชีวิตแตกต่างจากเดิม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อี…