ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา”

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต่างต้องใช้ชีวิตแตกต่างจากเดิม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อีกทั้งยังมีการผลิตและทดลอง วัคซีน ขึ้นมา เพื่อให้ร่างกายของเรา สามารถต้านเชื้อไวรัสได้ แต่การที่เรายังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับวัคซีนบ้างชนิด อย่าง โมเดอร์นา ก็อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ ดังนั้น เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นากันค่ะ

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา”

1.หลักการผลิต วัคซีน Moderna

  • ส่วนแรก จะใช้สารพันธุกรรมโมเลกุลที่เรียกว่า mRNA หรือรหัสแม่แบบที่คล้ายหนาม (spike) ของเชื้อ SAR-CoV-2 ที่ก่อโรค Covid-19 เพราะหนาม (Spike) คือ อาวุธสำคัญที่เชื้อจะใช้เพื่อจับที่เซลล์ในร่างกาย ส่งผลให้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
  • ส่วนที่สอง คือ ไขมันอนุภาคนาโน (lipid nanoparticle) ที่ใช้ห่อหุ้ม mRNA เพื่อป้องกันการย่อยสลายจากเอนไซม์ไรโบนิวคลิเอสซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกาย

2.กลไกการออกฤทธิ์ของวัคซีน

หลังจากฉีดวัคซีน mRNA จะถูกห่อหุ้มด้วยไขมันอนุภาคนาโน แล้วเซลล์ร่างกายในบริเวณที่ฉีดจะกลืนกินไขมันอนุภาคนาโนที่มี mRNA เข้าไป ทำให้เซลล์บริเวณนั้น ผลิตสารโปรตีนคล้ายหนามของเชื้อไวรัส ซึ่งโปรตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นหรือภูมิต้านทานมาต่อต้าน ”หนาม” ของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบจำเพาะเจาะจง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสามารถก่อโรคในร่างกายได้

3.ประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นอย่างไร

วัคซีนโมเดอร์นา ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อ 30 เม.ย. 2564 ในการใช้ป้องกันโรคโควิด-19 และ อย.ไทยขึ้นทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2564 จากข้อมูล ณ ขณะนี้ ระบุว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดโรคคือ 94.1% ในประชากรทั่วไป ป้องกันการติดโรคได้ 86.4% ในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ลดความรุนแรงของโรคได้ 100% และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้ 100% และจากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการล่าสุด พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่สูงพอที่จะยับยั้งสายพันธุ์ B.1.17 จากอังกฤษ และ B.1.351 จากแอฟริกาใต้ได้

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา”

4.อายุที่แนะนำและจำนวนครั้งที่ต้องฉีด

วัคซีนนี้ เหมาะสำหรับฉีดให้ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะฉีดทั้งหมด 2 โดส (ครั้ง) ห่างกัน 4 สัปดาห์ ปัจจุบันมีมากกว่า 14 ประเทศที่ใช้ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ ยุโรป อิสราเอล กาตาร์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น ฯลฯ

5.ผลข้างเคียงวัคซีนโมเดอร์นา

จากข้อมูลด้านความปลอดภัย กลุ่มประชากรวิจัย 15,000 คน จากฐานข้อมูลสมาคมโรคติดเชื้อประเทศสหรัฐอเมริกา พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไปประมาณ 0.03% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีรายงานดังนี้

  • อาการข้างเคียงที่ยอมรับได้ เช่น อาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง บางรายมีอาการเหนื่อย ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หนาวสั่น มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้ และสามารถหายได้เอง ภายใน 2 – 3 วัน
  • โอกาสแพ้ยาแบบรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ปากบวม หน้าบวม หัวใจเต้นเร็ว ผื่นแพ้ขึ้นทั่วตัวหรือตามร่างกาย มีอัตราส่วน 2.5 : 1,000,000 คน

6.สามารถฉีดในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้หรือไม่

จากรายงานเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา โมเดอร์นา ได้เผยผลการทดลองทางคลินิกในกลุ่มคนอายุ 12 – 17 ปี พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ 96% และนอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างทดสอบในเด็กอายุ 6 เดือน – 11 ปี ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งนี้ควรรอฟังคำแนะนำสำหรับช่วงอายุที่ต่ำกว่า 18 ปีอีกครั้งจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย

7.ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

  • ผู้ที่เคยแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน หรือเคยฉีดวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้ออื่นแล้วมีอาการแพ้รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด
  • ผู้ที่กำลังไม่สบาย มีไข้ หรือสงสัยว่าจะติดโรคโควิด-19 ยังไม่ควรฉีด
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่กำลังทานยาโรคประจำตัว สามารถฉีดได้ หากอาการต่างๆ ของโรคคงที่ และได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ประจำตัวของท่าน
  • สำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สามารถฉีดได้หากอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ (อ้างอิงจาก กรมอนามัย) ทั้งนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ได้มีการฉีดไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าวัคซีนจะสามารถถ่ายทอดจากรกหรือน้ำนมไปสู่ลูกน้อยเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานได้หรือไม่ ทั้งหมดนี้จึงขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ที่ดูแลท่าน
  • ผู้ที่เพิ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้ออื่นไปก่อนหน้า ควรปรึกษาแพทย์ หากต้องการฉีดซ้ำ
  • เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่นทุกประเภท จึงแนะนำเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน

และเราก็ได้ทราบกันแล้วว่า วัคซีนโมเดอร์นา ที่เราพูดถึงกันอยู่นี้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังรู้อีกด้วยว่า วัคซีนโมเดอร์นา สามารถฉีดกับใครได้บ้าง และเพื่อตัวเราเองนั้น ก่อนที่จะไปทำการฉีดวัคซีน ก็ควรที่จะทำความเข้าใจ ในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะ

“น้ำผัก-ผลไม้” เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายคนอยากมีตัวช่วยดีๆ ในการดูแลสุขภาพ ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลหรอกค่ะ เพราะเราสามารถพึ่งประโยชน์ของ “น้ำผัก-ผลไม้” ที่อยู่ใกล้ตัวเรามาเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพกันดีกว่า แถมยังได้ประโยชน์ 2 ต่อกันเลยทีเดียว เป็นน้ำผัก-ผลไม้ที่ลดความอ้วนได้ดีแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย

เล่นเกมยิงปลา ให้ได้เงิน !  เกมยิงปลาที่เราเห็ยกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นเกมที่มีมาเนิ่นนาน อีกทั้งยังเป็นเกมที่ผู้เล่นให้ความสนใจเยอะมากๆ เนื่องจากเล่นแล้วได้เงินง่าย และในปัจจุบัน เกมยิงปลา ก็ได้มีการพัฒนารูปแบบ ของเกม มาเป็นการเล่นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนั้น ก็ทำให้เราต่างก็เข้าถึงเกมยิงปลาง่ายมากขึ้น